جنگ جمعیتی

.:جنگ جمعیتی:.

یادداشت

در جنگ جمعیتی، کنترل دشمن بر منابع خویش از طریق کشتن جنگجویان، کاستن سیطره، کم کردن مصرف و اگر لازم باشد کاهش جمعیت دشمن، به حداقل رسانده می شود. برای کاهش جمعیت از دو روش غیر مسلحانه و مسلحانه استفاده می شود...

بایگانی

 آرشیو: 

سیاست کشور ها برای افزایش جمعیت

/ 0 نظر / 42 بازدید