خنجر و حنجره علی

.:خنجری که حنجر علی ما را برید:.

گزارش

خط قرمز ایران

 طلبه بسیجی که به وظیفه شرعی خویش عمل کرده است،بعد از گذشت دو سال و تحمل سه بار سکته مغزی و از بین رفتن حنجره همچنان در بستر بیماری به سر می برد  ...

بایگانی

 آرشیو: 

بررسی دقیق و حقوقی توافقنامه ژنو

/ 0 نظر / 42 بازدید