رضا شاه پهلوی

.:رضا شصت‌تیر از آلاشت تا کودتای سوم اسفند 1299 :.

مقاله

رضاخان کیست؟ ایام جوانی‌اش به چه کاری سپری شد؟ از چه زمانی توسط انگلیسی‌ها شناخته شد؟ چرا انگلیس او را به عنوان مهره خود در کودتای 1299 انتخاب کردند؟ ...

بایگانی

 آرشیو: 

غارت و توسعه یافتگی

/ 0 نظر / 45 بازدید