# موشک_ایران

سیر تکامل موشک‌های "اسرائیل‌زن" ایران

.:سیر تکامل موشک‌های "اسرائیل‌زن" ایران:. مصاحبه کارخانجات تولید صنعت موشکی سوریه از ایران به آنجا منتقل شده است دیگر طوری ... ادامه مطلب
/ 1 نظر / 49 بازدید