# فرزند_بیشتر_زندگی_بهتر

سیاست های تشویقی کشور ها برای افزایش جمعیت

.:سیاست های تشویقی کشور ها برای افزایش جمعیت:. یادداشت از سوی جامعه شناسان دلایل متنوعی برای این سیر نزولی جمعیت ذکر ... ادامه مطلب
/ 1 نظر / 35 بازدید