# فاصله

فاصله گرفتن پایداری از آیت الله مصباح

  به گزارش آرمان ﻳﻜﻲ ﺍﺯ ﺭﻭﺣﺎﻧﻴﻮﻥ ﭘﮋﻭﻫﺸﮕﺮ ﻗﻢ ﭼﻨﺪﻱ ﭘﻴﺶ ﮔﻔﺘﻪ ﺑﻮﺩ: «ﻃﻴﻒ ﺁﻗﺎﻱ ﻣﺼﺒﺎﺡ ﻭ ﺟﺒﻬﻪ ﭘﺎﻳﺪﺍﺭﻱ ﺑﺎ ... ادامه مطلب
/ 1 نظر / 38 بازدید