# توسعه

زیر بنا دانستن «توسعه» تئوریزه کردن «بردگی» است

.:زیر بنا دانستن «توسعه» تئوریزه کردن «بردگی» است :. مقاله  زیر بنا دانستن «توسعه» و پیشرفت «اقتصادی و ابزاری و تکنیکی» تئوریزه ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 48 بازدید