# اصلاحات

اعتبارزدایی ازایران یا محبوبیت زدایی ازخاتمی

.:اعتبارزدایی ازایران یا محبوبیت زدایی ازخاتمی:. گزارش وقتی فتنه در حال خاموش‌شدن زودهنگام بود برخی فتنه‌گران در مسیر راهبرد "اصلاحات خون ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 32 بازدید

اعتبارزدایی ازایران یا محبوبیت زدایی ازخاتمی

.:اعتبارزدایی ازایران یا محبوبیت زدایی ازخاتمی:. گزارش وقتی فتنه در حال خاموش‌شدن زودهنگام بود برخی فتنه‌گران در مسیر راهبرد "اصلاحات خون ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 32 بازدید