شماره دادن اشتون ...

.:ماجرای بی‌احترامی اشتون به نماینده ایران:.

مصاحبه

فیسبوک

در مرحله ای که خانم اشتون تازه به جای اقای سولانا امده بود در یکی از جلسات پس از گزافه گویی هایی گفت این شماره تلفن من اگر دوست داشتید تماس بگیرید...

بایگانی

 آرشیو: 

روایت‌ وزیرسابق ‌از جلسات ‌محفلی‌

/ 0 نظر / 39 بازدید