حمله آمریکا به ایران

.:نظر امام خمینی(ره) درباره حمله آمریکا به ایران:.

یادداشت

آمریکا هیچ غلطی نمیتواند بکند

جوانها هم مطمئن باشند که امریکا هیچ غلطی نمی‌تواند بکند. بی خود صحبت اینکه اگر دخالت نظامی[کند]، مگر امریکا می‌تواند دخالت نظامی در این مملکت بکند؟...

بایگانی

 آرشیو: 

زیستن عاشورایی

/ 0 نظر / 56 بازدید