محفل احمدی نژاد

.:روایت‌ وزیرسابق ‌از جلسات ‌محفلی‌ احمدی‌نژاد :.

مصاحبه

عبد المالک ریگی

یکی دو جلسه‌ای بعد از انتخابات برای اینکه افراد از حال هم جویا شوند، تشکیل شده و طبیعی هم هست. خود من هم یک نوبت برای دیدار آقای احمدی‌نژاد رفتم...  

بایگانی

 آرشیو: 

ریگی ۳ بار در تیررس بود

/ 0 نظر / 37 بازدید