جنگ جمعیتی و امنیت ملی آمریکا

.:جنگ جمعیتی و امنیت ملی آمریکا!:.

یادداشت

 جنگ جمعیتی با گستره عظیمی که طی ده های اخیر در سطح جهان اجرا می شود نتیجه سیاستگذاری و فرماندهی مراکز متعددی از سوی سردمدران جهانی،در رأس آنها آمریکاست.

بایگانی

 آرشیو: 

چه کسانی با تحریم، «کاسبی» می کنند؟

/ 0 نظر / 44 بازدید