سید شهیدان اهل قلم - سایت جامع فرهنگی شهید آوینی

دانلود روضه ، نوحه و مداحی های سال 87 ، آرشیو سال های 86 و ما قبل

انقلابی که با انقلاب ایران قابل قیاس است

.:انقلابی که با انقلاب ایران قابل قیاس است:.

گزارش

اهمیت انقلاب الجزایر را شاید بهتر از هر منبع دیگری، بتوان از زبان رهبر معظم انقلاب برداشت کرد که بارها به این موضوع اشاره و درس‌هایی از آن را برای عبرت‌گیری توضیح داده‌اند...

بایگانی

 آرشیو: 

مراسم عزاداری روز عاشورا در کربلای فکه

   + سید مرتضی آوینی ; ۱٠:٠٧ ‎ق.ظ ; ۱۳٩۳/۸/٢٢
comment نظرات ()

انقلابی که با انقلاب ایران قابل قیاس است

.:انقلابی که با انقلاب ایران قابل قیاس است:.

گزارش

اهمیت انقلاب الجزایر را شاید بهتر از هر منبع دیگری، بتوان از زبان رهبر معظم انقلاب برداشت کرد که بارها به این موضوع اشاره و درس‌هایی از آن را برای عبرت‌گیری توضیح داده‌اند...

بایگانی

 آرشیو: 

مراسم عزاداری روز عاشورا در کربلای فکه

   + سید مرتضی آوینی ; ۱٠:٠٧ ‎ق.ظ ; ۱۳٩۳/۸/٢٢
comment نظرات ()

انقلابی که با انقلاب ایران قابل قیاس است

.:انقلابی که با انقلاب ایران قابل قیاس است:.

گزارش

اهمیت انقلاب الجزایر را شاید بهتر از هر منبع دیگری، بتوان از زبان رهبر معظم انقلاب برداشت کرد که بارها به این موضوع اشاره و درس‌هایی از آن را برای عبرت‌گیری توضیح داده‌اند...

بایگانی

 آرشیو: 

مراسم عزاداری روز عاشورا در کربلای فکه

   + سید مرتضی آوینی ; ۱٠:٠٧ ‎ق.ظ ; ۱۳٩۳/۸/٢٢
comment نظرات ()

انقلابی که با انقلاب ایران قابل قیاس است

.:انقلابی که با انقلاب ایران قابل قیاس است:.

گزارش

اهمیت انقلاب الجزایر را شاید بهتر از هر منبع دیگری، بتوان از زبان رهبر معظم انقلاب برداشت کرد که بارها به این موضوع اشاره و درس‌هایی از آن را برای عبرت‌گیری توضیح داده‌اند...

بایگانی

 آرشیو: 

مراسم عزاداری روز عاشورا در کربلای فکه

   + سید مرتضی آوینی ; ۱٠:٠٧ ‎ق.ظ ; ۱۳٩۳/۸/٢٢
comment نظرات ()

انقلابی که با انقلاب ایران قابل قیاس است

.:انقلابی که با انقلاب ایران قابل قیاس است:.

گزارش

اهمیت انقلاب الجزایر را شاید بهتر از هر منبع دیگری، بتوان از زبان رهبر معظم انقلاب برداشت کرد که بارها به این موضوع اشاره و درس‌هایی از آن را برای عبرت‌گیری توضیح داده‌اند...

بایگانی

 آرشیو: 

مراسم عزاداری روز عاشورا در کربلای فکه

   + سید مرتضی آوینی ; ۱٠:٠٧ ‎ق.ظ ; ۱۳٩۳/۸/٢٢
comment نظرات ()

انقلابی که با انقلاب ایران قابل قیاس است

.:انقلابی که با انقلاب ایران قابل قیاس است:.

گزارش

اهمیت انقلاب الجزایر را شاید بهتر از هر منبع دیگری، بتوان از زبان رهبر معظم انقلاب برداشت کرد که بارها به این موضوع اشاره و درس‌هایی از آن را برای عبرت‌گیری توضیح داده‌اند...

بایگانی

 آرشیو: 

مراسم عزاداری روز عاشورا در کربلای فکه

   + سید مرتضی آوینی ; ۱٠:٠٧ ‎ق.ظ ; ۱۳٩۳/۸/٢٢
comment نظرات ()

سیر تکامل موشک‌های "اسرائیل‌زن" ایران

.:سیر تکامل موشک‌های "اسرائیل‌زن" ایران:.

مصاحبه

کارخانجات تولید صنعت موشکی سوریه از ایران به آنجا منتقل شده است دیگر طوری شد که حتی جبهه مقاومت هم آموزش ساخت موشک‌هایش را از ایران یاد گرفته است...

بایگانی

 آرشیو: 

آمریکا قابل اعتماد نیست

   + سید مرتضی آوینی ; ٩:٢٢ ‎ق.ظ ; ۱۳٩۳/۸/٢٢
comment نظرات ()

سیر تکامل موشک‌های "اسرائیل‌زن" ایران

.:سیر تکامل موشک‌های "اسرائیل‌زن" ایران:.

مصاحبه

کارخانجات تولید صنعت موشکی سوریه از ایران به آنجا منتقل شده است دیگر طوری شد که حتی جبهه مقاومت هم آموزش ساخت موشک‌هایش را از ایران یاد گرفته است...

بایگانی

 آرشیو: 

آمریکا قابل اعتماد نیست

   + سید مرتضی آوینی ; ٩:٢٢ ‎ق.ظ ; ۱۳٩۳/۸/٢٢
comment نظرات ()
← صفحه بعد